In de talkshow Onder de vulkaan in het Grand Theatre in Groningen is vorige week de Tzum-prijs, die al voor de zomervakantie was toegekend, uitgereikt aan Tonnus Oosterhoff. De schrijver ontving een fraaie beker en een bedrag van 58 euro, een euro voor elk woord in de winnende zin uit Een kreet is de ramp niet.

Ik lijk op een houtworm die na een verkeerde beweging ruggelings uit het dak van de Oude Kerk in Amsterdam valt: in het vallen ontvouwen de kruisribben zich aan hem tot een lang omgekeerd schip, terwijl hij daarvoor niet wist dat er meer bestond dan het stuk plank waarin hij en zijn voorvaderen zwoegden voor hun dagelijks brood.

De schrijver was diep geroerd door alle huldeblijken.

De Tzum-prijs gaat naar de mooiste zin van het jaar.

(foto: © Dolf Verlinden)

4