Het is merkwaardig: de provincie met het hoogste aantal leeskringen van het hele land trekt geen rooie cent uit voor een literatuurfestival. Je zou verwachten dat de alarmbellen zouden klinken nadat het bericht kwam dat Zomerzinnen zou stoppen en dat de politici alles op alles zouden zetten om het festival te behouden. Nou, niet dus, dat lezen we althans op het weblog van Joep van Ruiten die het voorontwerp van de cultuurnota 2021-2024 las en het woord literatuur alleen tegenkwam bij Museum De Buitenplaats in Eelde. Een blik op de agenda van het museum leert dat er de komende maanden alleen niets te beleven is wat met literatuur te maken heeft.

Er is de komende jaren wel geld voor het Huus van de Taol dat het Drents bevordert. Als je op de site van het Huus van de Taol kijkt bij literatuur dan zie je een aankondiging van een optreden van Suze Sanders in het Drents Museum. Dat is tot nu toe het enige bericht onder dat kopje. Vorig jaar verscheen er ook een bericht: de aankondiging van een nieuwe bundel van Suze Sanders: Vioolties an zee. Of er gebeurt literair niet zo veel in het Drents of het Huus van de Taol houdt de boel niet bij, dat kan natuurlijk ook. In het eerste geval kunnen ze het subsidiegeld het beste meteen overmaken aan Suze Sanders. Dat scheelt weer overhead.

Gelukkig gaat er ook nog geld naar de bibliotheken en nodigen die bibliotheken af en toe schrijvers uit. Maar dat zoiets gebeurt is te danken aan enthousiaste bibliotheekmedewerkers, in de cultuurnota staat er niets over.

Drenthe gaat een literaire ijstijd in.