Het zevenendertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Gaite Jansen.