Het drieënveertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Hans Kesting.