Het zevenenveertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Thomas Cammaert.