Het negenenveertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Bram Coopmans.