Het drieënvijftigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Antoinette Jelgersma.