Het zesenvijftigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Mark Rietman.