In zijn column in HP/De Tijd gaat Ilja Leonard Pfeijffer op de affaire rond Volkskrant-criticus Arjan Peters. Ook Pfeijffer heeft een keer met Peters geluncht, maar dat was voor een interview in de krant. Een interview dat in het echt en in de krant plezierig was. Toch bleef Pfeijffer enige argwaan houden, omdat Pfeijffer hem al jaren volgde.

Hij probeerde gezag te verwerven door principieel tegendraads te zijn en zijn macht te demonstreren met onvoorspelbare kwaadaardigheid.

Pfeijffer looft het stuk van Lize Spit over de affaire en eindigt zijn column met een literaire kopstoot.

Het enige wat ik hier nog aan heb toe te voegen, is dat die neutraliteit, waar wij allemaal recht op hebben, door Arjan Peters meer dan eens is opgeofferd aan strategische kwaadaardigheid en dat zijn machtspositie, die hij in het geval van vrouwelijke auteurs misbruikt, altijd het voornaamste doel is geweest van zijn inspanningen.

Lees de hele column hier (€).