Hij schreef al interviews, necrologieën en stukken over veronachtzaamde boeken voor HP/De Tijd, maar vanaf augustus volgt Arjan Peters Thomas van den Bergh op als literair criticus van ‘alle belangrijke titels (zowel fictie als non-fictie)’. Na zijn onvrijwillige en met succes aangevochten ontslag bij de Volkskrant doch zonder recht op terugkeer, schreef Peters voor Argus en HP/De Tijd en interviewde hij talloze schrijvers. Op de site van HP/De Tijd laat Peters het volgende weten:

“Ik kijk uit naar het weerzien van oude bekenden – of zij dat leuk vinden of niet -, maar ook naar de begroeting van nieuwe namen,” laat Peters in een reactie weten. “Toen ik 34 jaar geleden voor het studentenblad SUM schreef, maakte ik kennis met dezelfde hoofdredacteur die mij nu bij HP/De Tijd als het ware heeft teruggeroepen. Dat wijst op vertrouwen. Met genoegen ga ik in op zijn verzoek.”