De adviescommissie BrabantStad Cultuur oordeelt ‘de publiekswerking van de aanvraag als matig’ over Stichting Tilt, maar ‘beoordeelt de artistieke kwaliteit met een ruim voldoende’, ‘de zakelijke kwaliteit als voldoende’ en ‘de bijdrage aan de Brabantse culturele infrastructuur met een ruim voldoende tot goed’ De adviescommissie oordeelt dan ook de aanvraag te honoreren.

Maar Stichting Tilt staat te laag in de rangschikking om nog in aanmerking te komen voor het schaarse subsidiegeld van de provincie. Naar het aangevraagde bedrag bij Provincie Noord-Brabant van € 400.000 en bij de Gemeente Tilburg van € 320.000 kan de stichting dan ook fluiten en dat lijkt meteen de doodsteek te zijn voor een van de weinige literaire festivals onder de grote rivieren.

Misschien moeten de literatoren daar eens op tractoren de boel kapot maken, dat schijnt in die contreien nogal populair te zijn.

Eerder raakte in Den Haag Crossing Border de subsidie kwijt, maar dat kwam door een commissielid die het subsidiegeld liever naar een festival zag gaan waar zij artistiek leider van was geworden.