Drie ton subsidie krijgt het ILFU van de Raad voor Cultuur. Er was geld voor slechts één festival beschikbaar en de raad was het meest onder de indruk van de aanvraag van Het Literatuurhuis, de organisatie achter International Literature Festival Utrecht. Daarmee komt het festival in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Het is voor het eerst dat een festival in de BIS terechtkomt. Michaël Stoker van Het Literatuurhuis: ‘We gaan ons stinkende best doen om onze ambities de komende vier jaar waar te maken.’ Poetry International en Writers Unlimited visten achter het net en kregen niets. Niet echt leuk voor Ellen Walraven, de kersverse artistiek directeur van Writers Unlimited, die onlangs nog wel een subsidie ritselde in Den Haag omdat ze zelf in de subsidiecommissie zat en er mede voor zorgde dat concurrent Crossing Border niets kreeg.

Dit zijn de organisaties die (soms onder voorwaarden) geld krijgen omdat ze in de BIS zitten:

De Raad is positief over Poetry International. Het festival wordt, ondanks de internationale gasten, toch afgerekend op ‘diversiteit en inclusie’:

De raad vindt dat de programmatische focus op diversiteit en inclusie zich te weinig vertaalt naar de eigen organisatie, in casu het bestuur en het medewerkersbestand. Poetry International schrijft dat zij daarop nog geen uitgebreide visie heeft ontwikkeld. Met het aantreden van de nieuwe directeur komt daar verandering in. De instelling zegt toe de interne houding ten opzichte van diversiteit en inclusie kritisch onder de loep te nemen en duidelijke doelen te stellen. De raad zou graag zien dat de instelling met behulp van het stappenplan uit de Code Diversiteit en Inclusie een concreet plan maakt om de culturele diversiteit te vergroten.

Writers Unlimited doet beter op dat punt, maar daar vindt de Raad wel weer andere kritiek:

De raad is kritisch op de innovatieve kracht van Writers Unlimited. De instelling probeert vooral meer en beter te doen wat ze al jaren doet. Het ontbreekt aan vernieuwende ideeën over de artistieke praktijk, de publieksbenadering, de organisatie en de werkwijze.

Wie zich door al het subsidieproza wil ploegen: hier kun je terecht.