Vandaag heeft een commissie onder leiding van James Kennedy de Canon van Nederland herijkt. Dat heeft tot enkele veranderingen geleid:

• Tien vensters zijn nieuw. Met Trijntje, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Johan van Oldenbarnevelt, Sara Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompé, De gastarbeiders, Kolen en gas en Het Oranjegevoel hebben we de Canon van Nederland in onze ogen verrijkt.
• Van vier vensters uit de eerste Canon hebben we het icoon behouden, maar is de titel en soms ook de invalshoek meer of minder aangepast. De Beeldenstorm
wordt De Opstand, De voc wordt voc en wic, Verzet tegen kinderarbeid wordt Het Kinderwetje van Van Houten, Suriname en de Nederlandse Antillen wordt Het Caribisch gebied.
• Van 36 vensters uit de eerste Canon zijn titel en icoon ongewijzigd gebleven. Wel zijn bij al deze vensters de inhoud en de verwoording opnieuw tegen het licht gehouden, waarover straks meer.
• Tien vensters keren niet terug in de herijkte Canon van Nederland. Het gaat om Floris V, Karel V, De Republiek, Grachtengordel, Buitenhuizen, De Stijl, Willem Drees, Crisisjaren, Veelkleurig Nederland en De gasbel.

Erasmus, Max Havelaar en Annie M.G. Schmidt waren al onderdeel van de oude canon die is samengesteld onder leiding van Frits van Oostrom en zij komen ook terug in de nieuwe canon.

Bekijk de nieuwe Canon van Nederland hier.