In NRC Handelsblad is vandaag de recensie te lezen over de nieuwe vertaling van de klassieker De onbeduidende Jude van Thomas Hardy (1840-1928), vertaald door Arie Storm. Recensent Rob van Essen is hard in zijn oordeel over het vertaalwerk van Storm.

Hij begrijpt sommige vertaaloverwegingen niet, maar Van Essen schrijft ook dat de vertaling soms niet klopt:

Met eerdere vertalingen van onder andere John Banville heeft Storm laten zien dat hij het kan; daarom verbaast het dat hij in deze vertaling toch veel steken laat vallen. Vooral door haast, zo lijkt het. Dat levert zinnen op als: ‘Zoals daar altijd al had gestaan bevond zich een wegwijzer aan de kant van de weg’, en: ‘Het was een van die onbewolkte dagen die Wessex, en elders, soms kende tussen dagen van kou en nattigheid door.’ Bij sommige langere zinnen zou een eenvoudige verschuiving van woorden al helpen om ze leesbaarder te maken zonder het origineel geweld aan te doen. Hier en daar kiest hij voor de meest gangbare betekenis – ‘gordijn’ voor ‘curtain’ waar ‘[toneel]doek’ beter zou zijn, ‘vuur voor ‘fire’ waar ‘brand’ beter op z’n plaats is, ‘inderdaad’ voor ‘indeed’ waar dat woord toch eerder als uitroep van verrassing wordt gebruikt. Soms klopt de vertaling gewoon niet. Eén voorbeeld uit een lijstje dat nét iets te lang is: ‘I would have died game’ betekent toch eerder ‘ik zou strijdend ten onder zijn gegaan’ dan ‘ik ben helemaal in verlegenheid gebracht’ – wat tijdens een ruzie sowieso niet geloofwaardig klinkt uit de mond van Jude.

Deze vertaling had dus meer zorg verdiend.