Het menselijk tekort heeft vele gezichten. IJdelheid, hebzucht, lust, afgunst, gulzigheid, gramschap en gemakzucht, het is bijna onmogelijk geheel buiten al dit menselijks om te leven. Maar dat alle denkbare nare trekjes zo overdadig manifest in één mens zijn verenigd, had ik tot het verschijnen van Donald Trump niet voor mogelijk gehouden. Nu is de Grote Magische Denker ook nog waarlijk uit de corona wederopgestaan. God bestaat dus, en hij bevindt zich aan de verkeerde kant van de geschiedenis