De studie Nederlands heeft al jarenlang last van een terugloop in studenten en dat is dit jaar opnieuw het geval. Op de site van de AOb staat dat er nog maar 200 studenten zich als eerstejaars hebben ingeschreven bij de diverse universiteiten in het land, tegenover 217 vorig jaar. In vergelijking met 2019 zijn alleen Groningen en Utrecht erop vooruitgegaan. De AOb vergelijkt de cijfers ook met tien jaar geleden en dan slaat de schrik je helemaal om het hart want de instroom is bij alle universiteiten fors geslonken en meestal meer dan gehalveerd. De grootste achteruitgang is te zien in Amsterdam. De VU had in 2010 nog 18 studenten, maar inmiddels is de studie opgeheven en de UvA had 178 studenten; in 2020 zijn dat er nog maar 39.