Het is niet in elke krant voorpaginanieuws, maar de nieuwe Bijbelvertaling houdt de gemoederen behoorlijk bezig in Trouw. De Bijbel (div. auteurs) is een sprookjesboek voor christelijke volwassenen en God is daarin een man, ook wel aangeduid als de Heer en Hij. De hoofdletter is na de vorige vertaling terug van weggeweest. Niet tot ieders genoegen blijkt uit een stuk in Trouw geschreven door Maaike van Houten. Dominee Sybrand van Dijk: ‘De Heer kan niet meer.’

Alsof er niet veertig jaar vrouwenstudies zijn geweest en MeToo.

In een langer stuk van Van Houten worden veranderingen genoemd die wel aansluiten bij de tijdgeest. Zo wordt ‘slaaf’ nu ‘dienaar’.

Voor taalliefhebbers verdwijnen er helaas ook prachtige woorden als ‘aalmoes’, dat wordt nu ‘iets geven uit barmhartigheid’, want lezers weten niet wat een aalmoes is, maar wel wat barmhartigheid inhoudt.