Deels in het Fries en deels in het Nederlands bespreken Frank Hopwood en Geart Tigchelaar (de Boekemantsjes) De hond die overstak, de succesvolle verhalenbundel in de Tzum-reeks van Jaap Krol.