Ran HaCohen kreeg vorige week de Letterenfonds Vertaalprijs voor zijn vertalingen van Multatuli en Anna Enquist in het Hebreeuws. Hieronder een gesprek van Ran HaCohen en Menakhem Perry over vertalen en daaronder een filmpje van de uitreiking van de prijs: HaCohen ontving de prijs uit handen van Tiziano Perez, directeur van het Nederlands Letterenfonds. Het juryrapport werd uitgesproken door zijn collega Barbara den Ouden, specialist fictie op de afdeling buitenland van het Letterenfonds. Anna Enquist hield een lofrede op haar Hebreeuwse vertaler. En er was een dankwoord van de laureaat zelve, Ran HaCohen.