Geert Mak sprak vandaag bij de herdenking van de Februaristaking en zag tegenover hem Martin Bosma van de PVV staan die namens de Tweede Kamer een krans kwam leggen. Toch benoemde hij rechtstreeks het gevaar, zoals Arnon Grunberg dat vorig jaar deed bij zijn rede op 4 mei.

De wolf staat voor ons als binnen een politieke partij, kakelend in het nieuws, vrolijk wordt gepraat over internationale pedonetwerken van Joden. En de wolf staat voor ons als een andere politieke partij, die ernaar streeft om als het even kan het land te zuiveren van een bepaalde bevolkingsgroep in de peilingen als tweede uit de bus komt. En de wolf staat in duizendvoud voor ons op Facebook Twitter en WhatsApp. Maak eens een wandelingetje door de achterbuurten van het internet en de stank en de bagger slaan je tegemoet.

En ook het Forumvoor Democratie is aanwezig in de toespraak.

Het verkrachten van de waarheid, het bewust omhelzen van verzinsels verlokt steeds meer mensen tot een ideeënwereld die aan elkaar hangt van mythes en magisch denken, en van dromen over een boreaal superras.

Volgens de lokale krant Het Parool speechte Mak ‘als een dokwerker’. Onder dat artikel staat ook de hele speech van Mak.

Het hoeft geen betoog dat uit de achterbuurten van het internet de stank en de bagger gelijk hoog opspoot.