De stem, de nieuwe roman van Jessica Durlacher kon in de Volkskrant rekenen op maar liefst vier sterren. Bo van Houwelingen was er zeer over te spreken.

Het is verteller Zelda die De Stem verheft tot meer dan een spannend verhaal over goed en kwaad. Via haar toont Durlacher dat de dingen zo zwart-wit niet zijn.

Thomas de Veen van NRC Handelsblad heeft vandaag niet meer dan 1 bal over voor de roman en komt tot een totaal ander inzicht dan Van Houwelingen:

Aldus ontwikkelt De Stem zich tot een thrillerachtig verhaal dat beweegt van kwaad naar erger, wat nogal eenduidig uitpakt, saai haast, doordat de goeden en kwaden zo rigoureus van elkaar gescheiden zijn.

De Veen vindt personages ongeloofwaardig en de stijl abominabel:

Talloos zijn de voorbeelden van krampachtigheid en kitsch, waarbij je als lezer aan de moeizaam schrijvende Durlacher zit te denken, in plaats van aan wat ze vertelt.

Lees de hele recensie hier.