De maartaflevering van De Literaire Hemel met Marjoleine de Vos, Peter Terrin en Doeke Sijens (over Een Alpenroman van Simon Vestdijk). Annette Timmer en Joep van Ruiten zijn de interviewers.

Je kunt De Literaire Hemel steunen door een bijdrage over te maken op NL47 INGB 0009 0669 28 t.n.v. Stichting De Literaire Hemel.