Na de P.C. Hooftprijs in 2016 voor haar gehele oeuvre ontvangt schrijfster Astrid H. Roemer dit jaar de Prijs der Nederlandse Letteren 2021.

De Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, heeft dit vandaag namens het Comité van Ministers van de Taalunie bekend gemaakt. Roemer is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met de Prijs der Nederlandse Letteren.

De jury schrijft:

Met haar romans, toneelteksten en gedichten bekleedt Astrid H. Roemer een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap. Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd. Roemer slaagt erin thema’s uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat.

De Prijs der Nederlandse Letteren is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur.

Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 40.000.