Piet Gerbrandy wint met Grondwater (Atlas Contact) de J. Greshoff-prijs 2020, de essayprijs van de Jan Campert Stichting. Gerbrandy won eerder de Jan Campert-prijs voor poëzie. Hij krijgt € 6.000.

Gerbrandy laat ‘zien wat poëzie lezen kan zijn en zou moeten zijn,’ schreef de jury; hij is steeds ‘op zoek naar de verbanden tussen gedicht en maker, of, met andere woorden, naar existentiële aspecten van poëzie’. Voor hem is het gedicht ‘een oproep “om mee te bewegen, de rituele handeling van verklanking te voltrekken, de stem, adem en hartslag van het gedicht over te nemen”, waardoor het gedicht in de allereerste plaats als een ervaring moet worden gezien, een ervaring van een mechaniek waarin “de materialiteit van klank en ritme de worsteling aangaat met de spiritualiteit van de betekenis”.’

De uitreiking vond online plaats.

De jury van de Haagse literatuurprijzen 2020 bestond uit Erica van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuin, Aad Meinderts (voorzitter), Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Carl De Strycker en Sarah Vankersschaever.