Lezen is goed voor dit en lezen is goed voor dat. Wie de stukken van leesbevorderaars tot zich neemt kan zo een rijtje argumenten oplepelen waarom lezen goed is en nut heeft. Lieke Marsman voegt er nog iets aan toe.

Lees de hele column in het blad van Stichting Lezen, getiteld Lezen.