Recensent Hans Bouman mocht voor de Volkskrant een lijst met de honderd meest lezenswaardige romans (€) samenstellen die gepubliceerd zijn tijdens de honderd jaar dat de krant bestaat.

In de krant wordt hij vandaag over de lijst geïnterviewd. Bouman vertelt dat hij tijdens de selectie rekening heeft gehouden met de man-vrouw verhouding. Het doel om 50 vrouwen en 50 mannen te selecteren is niet gelukt:

Ik ben eerst tot een lijst gekomen van 140 boeken die er ábsoluut in moesten staan. Toen moesten er dus nog 40 af. Bij die selectie ben ik gaan kijken naar de man-vrouw verhouding. In een aantal gevallen koos ik bij gelijke waarde, als ze allebei evenveel recht hadden om op de lijst te staan, voor de vrouwelijke auteur. Met in gedachten dat als ik straks met een lijst zou eindigen waar maar 10 procent vrouw was, ik daar niet blij mee zou zijn. 50/50 was het streven, dat is niet gelukt, volgens mij is het nu 35/65.

Er zijn in zijn lijst ook harde keuzes gemaakt:

Der Mann ohne Eigenschaften van Robert Musil heeft het bijvoorbeeld niet gehaald, terwijl dat in literaire kringen als een hoogwaardig boek wordt beschouwd. Maar als dat de enige standaard is, zou Harry Potter er weer niet bijkomen. En dat geldt ook voor The Lord of the Rings. Sommige instituten zullen hun schouders erover ophalen, maar ik vind dat die boeken ook een plek voor het voetlicht verdienen als ze zoveel mensen aan het lezen krijgen.