In zijn column voor HP/De Tijd gaat Ilja Leonard Pfeijffer in op het superieure denken van Nederland op allerlei vlak. De aanslag op Peter R. de Vries toont dat Nederland nog wel wat kan leren. Van Italië bijvoorbeeld.

Het was altijd al naïef om te denken dat de maffia zich afzijdig zou houden van een land dat mede dankzij Rotterdam de belangrijkste Europese doorvoerhaven is van drugs, maar we bleven vasthouden aan ons geloof. Ik kan mij herinneren dat er een paar jaar geleden in het nieuws was dat er kleine barstjes kwamen in ons zelfbeeld en dat er vier speciale politieagenten werden aangesteld om de maffia in de Rotterdamse haven te bestrijden. Vanuit Italië werd daar honend op gereageerd. Niet minder dan vier agenten. Daar zal de maffia van schrikken. Italië doet al jaren aanbevelingen aan Nederland om de maffiabestrijding naar een grote-mensenniveau te tillen, maar Nederland wil daar niets van weten, want Nederland heeft geen maffia.

Lees hier verder