Maarten ’t Hart heeft een zwaar jaar achter de rug waarin hij getroffen werd door herseninfarct en een open hartoperatie moest ondergaan. Dat is te lezen in NRC Handelsblad waarin ’t Hart en internist Frank Visseren geïnterviewd worden door Rinksje Koelewijn en Jannetje Koelewijn.

“Eerst dat herseninfarct, in januari. Daar ben ik goed van hersteld, alleen deze” – hij schudt met zijn rechterhand – “voelt nog alsof hij slaapt. Terwijl ik toch helemaal verlamd ben geweest en even niet kon praten. Voor dat herseninfarct had de cardioloog al tegen me gezegd dat ik twee lekkende hartkleppen had. En toen heb ik in april een openhartoperatie ondergaan. Daar ben ik ook goed van hersteld, geweldig. Behalve dat vocht dus.” Met de trots van een man die van het slagveld is teruggekeerd kijkt hij naar ons. “Ik heb twee keer op de IC gelegen.”

Lees het hele interview hier.