Doeke Sijens zet vergeten schilders opnieuw in de schijnwerpers


Henk Melgers (1899-1973) is een intrigerende Groningse schilder, die tot nu toe in de schaduw is gebleven van tijdgenoten. Melgers was lid van expressionistische kunstenaarsgroep De Ploeg in de hoogtijdagen van deze kunstenaarsgroep en heeft net als zijn medeleden het Groninger landschap en het boerenleven geschilderd. Meer dan bij andere Ploegleden is het zware leven van werkers op het land terug te zien.

Op het einde van de jaren dertig – Melgers was inmiddels verhuisd naar Amsterdam – en na de oorlog verandert zijn werk sterk met magisch-realistische, sprookjesachtige voorstellingen. Met De onbekende wereld van Henk Melgers treedt een schilder eindelijk uit de schaduw.

Het werk in het echt zien: de overzichtstentoonstelling over Henk Melgers in Museum Verhildersum in Leens is nog te zien tot 31 oktober.

Alida Pott (1888-1931) behoort tot een van de beste kunstenaars van haar tijd. Haar werk viel direct op vanwege het heldere kleurgebruik. Door haar vroege dood verdween haar werk echter lange tijd uit de aandacht.

Aangeraakt door een nieuw licht bevat veel afbeeldingen van het bijzondere werk van Alida Pott. De begeleidende tekst besteedt aandacht aan het verloop van haar kunstzinnige carrière, haar rol binnen De Ploeg en de samenwerking met haar echtgenoot George Martens, vooral op het gebied van toegepaste kunst. Dankzij brieven, notulen van de kunstkring en de getuigenissen van tijdgenoten, wordt een goed beeld gegeven van haar onafhankelijke geest en eigenzinnige opvattingen.

Het werk in het echt zien: de tentoonstelling met werk van Alida Pott in het Groninger Museum in Groningen is nog te zien tot 31 oktober.
Deze week is ook nog een toneelstuk over het leven van Alida Pott te zien. Er zijn nog enkele kaarten te koop.

Doeke Sijens (1955) schrijft verhalen en essays. Als kenner van De Ploeg werkte mee aan talloze overzichtswerken die gewijd waren aan De Ploeg. Sijens oogstte veel lof zijn monografieën over Wobbe Alkema, Gerrit Benner, Jaap Min en Fie Werkman.