Do draachst de leafde oan / jij draagt de liefde aan is de titel van de ruim opgezette bloemlezing die vanmiddag in Tresoar in Leeuwarden ten doop werd gehouden. Dat gebeurde niet toevallig op Roze Zaterdag dat elders in de stad werd gevierd. De bijdragen in de bloemlezing gaan over een lhbti-thema of zijn geschreven door een lhbti-er. We komen landelijk bekende schrijvers tegen als Gerbrand Bakker (die Leeuwarden haatte), Dolf Verroen, Rudi van Dantzig, Albertina Soepboer en Thomas van der Meer, naast meer provinciaal bekende schrijvers als Obe Postma, Harmen Houtman, Jouwert Jouwertsma en Sipke de Schiffart. Het resultaat is een heel diverse bloemlezing waarbij de Friese teksten in het Nederlands zijn vertaald en de Nederlandse in het Fries.

Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra (redactie) – Do draachst de leafde oan / jij draagt de liefde aan. Afûk, Leeuwarden. 400 blz. € 35,-.

Het boek is online hier te koop.