Er waren zóveel boeken aangemeld voor de eerste Hans Vervoort-prijs (173) en zóveel daarvan voldeden aan de criteria (42), dat besloten is deze jonge literaire prijs voor verhalend proza te promoveren van een tweejaarlijkse naar een jaarlijkse frequentie. Door de Hans Vervoort-prijs, groot 10.000 euro, jaarlijks toe te kennen, krijgen Nederlandse romans en verhalenbundels meer aandacht.

Tobi Lakmaker was vorige week de eerste winnaar van de prijs voor De geschiedenis van mijn seksualiteit. De eerstvolgende prijs wordt uitgereikt op 22 april 2023. Dit jaar verschijnende titels kunnen vanaf 1 september 2022 tot en met 10 januari 2023 worden aangemeld op de website www.hansvervoort.nl. Dit zijn de criteria waaraan de boeken moeten voldoen:

1. De verhalenbundel of roman betreft realistische gebeurtenissen in heden of verleden, geen toekomst-verhalen.
2. De gebeurtenissen vinden plaats in het leven van realistische personages.
3. De verhalen worden verteld vanuit het perspectief van één personage.
4. De stijl is bij voorkeur niet overdadig, liefst zuinig.
5. Zelfspot bij de verteller of hoofdpersoon geldt als pluspunt.
6. Een zekere weemoed eveneens.

Hans Vervoort publiceerde vanaf de jaren zeventig verhalenbundels waarvan de sobere schrijfstijl, de lichte ironie en de weemoedige ondertoon opvallende kenmerken waren. Over zijn tijd als uitgever bij de Weekbladpers (Vrij Nederland en andere week- en maandbladen) schreef hij de trilogie Het bedrijf, waarin alle personages onder eigen naam worden opgevoerd.

De prijs wordt gefinancierd uit de verkoop van het huis dat Vervoort in 1969 kocht in de Amsterdamse Concertgebouwbuurt en dat hij vijftig jaar later voor het zestigvoudige kon verkopen, en uit een gift van een literatuurliefhebber.