Uitverveling ging Abdelkader Benali turven hoeveel auteurs van kleur of met een niet-Westerse achtergrond een tekst hadden geschreven in de eindexamens van de afgelopen twintig jaar. Bij de havo en het vwo bleef de teller lange tijd op 0 staan.

Het College voor Toetsen en Examens reageert meteen: