Docenten Geert van Rooijen en Lys Norbruis van de lerarenopleiding Nederlands aan de Hogeschool Utrecht (HU) zijn een leesoffensief begonnen. Niet alleen bij een talenstudie, maar bij alle lerarenopleidingen zouden studenten gestimuleerd moeten worden om boeken te lezen.

Op dit moment hebben educatieve opleidingen geen leesbevordering in het curriculum. Norbruis: ‘Er is wel aandacht voor spelling of rapporteren.’ Alleen bij opleidingen Docent Nederlands, Engels, Frans en andere talen, moeten studenten elk jaar vijf boeken lezen. Volgens Van Rooijen zou het mooi zijn als elke student binnen de lerarenopleiding minstens drie boeken per jaar leest. ‘Dat lijkt weinig, maar ik weet hoe slecht het gesteld is met leesmotivatie. Het zou goed zijn als studenten daarna over die gelezen boeken gaan praten. Met klasgenoten, met een schrijver of binnen een workshop creatief schrijven.’ Norbruis: ‘Of we doen iets met doorgeefboeken, waarbij studenten in een briefje voorin schrijven hoe ze het boek vonden.’

Lees meer over de leesbevorderingscampagne in Trajectum.