Concrete doelen kunnen meer richting geven en helpen bij de benodigde versnelling en opschaling. Daarom is sinds het najaar gewerkt aan uitwerking van de algemene doelen met bijbehorende effecten. Het PBL schetst een richtinggevend kader voor de uitwerking en concretisering van de algemene doelen. Bij de verdere doorontwikkeling van de doelenset en monitoring door het PBL zal de rijksoverheid samen met de betrokken partijen de huidige halveringsdoelstelling als richtinggevend beschouwen en concretiseren voor specifieke productgroepen die het meeste impact hebben