Nadat Ruth Lasters besloot te stoppen als stadsdichter van Antwerpen nadat een van haar gedichten geweigerd was, beraden de overige stadsdichters van Antwerpen zich ook op hun positie:

Wij, de overblijvende dichters uit de stadsdichterspool van de Stad Antwerpen, staan als één blok achter de beslissing van Ruth Lasters om af te treden als stadsdichter vanwege de weigering haar gedicht ‘Losgeld’ te verspreiden via de kanalen van de stad. Ook wij maken ons zorgen over ons functioneren en over onze artistieke vrijheid, die voor ons cruciaal is en een voorwaarde om verder te kunnen werken als stadsdichter. Daarom vragen we zo snel mogelijk een gesprek aan met schepen van cultuur Nabila Ait Daoud waarin we willen aankaarten hoe wij ons stadsdichterschap in de toekomst zien en onder welke voorwaarden wij nog kunnen verder werken.

De resterende stadsdichters,

Yannick Dangre, Lotte Dodion, Proza-K en Lies Van Gasse

Op Neerlandistiek is Marc van Oostendorp vol lof over het gedicht van Ruth Lasters:

“Het is belangrijk”, zei ze een aantal jaar geleden tijdens de Dag van de Literatuurkritiek, “om ook beroepsleerlingen de wereld van taalverwondering binnen te trekken”. Er is geen sterkere trekker dan Lasters. Wat een schande voor Antwerpen dat ze haar laten gaan.