De Lezer des Vaderlands vindt Het lied van Europa van Leon de Winter niet echt goed. Wat heet, het werd bijna zijn Waterloo.