Tossa (van Tjeerd Langstraat), De wegwijzers mogen weg (Tim Foncke), Het huwelijk (Christine Van den Hove) en Noem me Calimero; of Carmen zo je wilt (Diana Tjin) zijn de eerste boeken die zijn aangemeld voor de Hans Vervoort-prijs. Tot en met 15 januari 2023 kunnen nog 41 titels worden aangedragen door lezer, schrijver, boekhandelaar, uitgever – iedereen dus. Er worden maximaal 45 titels toegelaten om beoordeeld te worden door de jury. Is het aantal aanmeldingen groter dan wordt een triage gehouden door de jury, die boeken afwijst op basis van de selectiecriteria:

a) de argumenten waarmee het boek is aangemeld
b) de bekendheid van een jurylid met eerdere titels van de schrijver
c) de indruk die de jury van het boek krijgt op grond van de flaptekst of andere door de schrijver dan wel uitgever aangeleverde informatie
d) de gegevens over schrijver of boek op internet.

Hans Vervoort vindt dat er in de Nederlandse literatuur te weinig waardering is voor vertellers-proza, vandaar de prijs die zijn naam draagt. Hij stelt zelf 5.000 euro beschikbaar, dankzij een donatie is het bedrag verdubbeld tot 10.000 euro. Vorig jaar won Tobi Lakmaker met zijn/haar roman De geschiedenis van mijn seksualiteit.

Om in aanmerking te komen moet het oorspronkelijk Nederlandstalige boek zijn gepubliceerd in het kalenderjaar 2022. Het boek moet gaan over gebeurtenissen in heden of verleden, toekomstverhalen zijn uitgesloten. Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van één personage en wat de stijl betreft is het werk van Hans Vervoort zelf het voorbeeld:

bij voorkeur niet overdadig, liefst zuinig en zelfspot geldt als pluspunt, net als een zekere weemoed.

Juryvoorzitter is Arjan Peters. De prijsuitreiking is op 22 april 2023, de 84ste verjaardag van Vervoort.

Vind hier het aanmeldformulier.