Deze week kreeg Bart FM Droog van advocaatkantoor Boer uit Zeist om een screenshot te verwijderen van een video die gemaakt is waarin Perry Pierik de auteur Theo Beenen interviewt over het bij Aspekt uitgegeven boek Hitlers diamanten. Bij de presentatie van het boek was namelijk een video gemaakt ter promotie. Bart FM Droog en Jaap van den Born lazen het boek en berichtten erover op TPO.

Maar het overgrote deel van het boek is vooral een poging de wereld te overtuigen van het bestaan van een groot Joods-protestants vrijmetselarij-complot gericht op de wereldoverheersing, compleet met een paginalang betoog dat de Protocollen van de Wijzen van Zion wel degelijk authentiek zijn. En dit alles gedrenkt in numerologisch en quasi-taalkundig gereutel.

Dat was niet helemaal de promotie die Pierik verwacht had. Het boek werd teruggetrokken. Joep van Ruiten van het Dagblad van het Noorden sprak destijds met de uitgever:

Pierik zegt verrast te zijn dat Hitlers diamanten antisemitische passages bevat. Droog noemt dit vreemd, omdat Pierik, een historicus, het boek zelf heeft geredigeerd. Volgens de uitgever is het boek een kritisch betoog tegen religieuze onverdraagzaamheid. ‘Ongelukkige fragmenten die voor meerdere uitleg vatbaar bleken’, wil hij bij een tweede druk verwijderen.

Er kwam geen tweede druk.

Er kwamen wel een rechtszaak die Theo Beenen (die zich verschool onder de verzamelnaam ‘het Enigmacollectief’) aanspande tegen Bart FM Droog. Een rechtszaak die Droog glorieus won. Daarover schreef hij dit stuk op Reporters Online waarin ook de vraag aan de orde komt of Perry Pierik zelf een van de auteurs was die bij ‘het Enigmacollectief’ hoort.

Pierik heeft niet alleen het boek uit de handel genomen, ook het filmpje van de presentatie is niet meer te vinden. Ook zijn er geen catalogi meer te vinden uit 2020 van uitgeverij Aspekt, het jaar waarin het boek gepresenteerd werd. Misschien sloegen ze een jaartje over? Het lijkt erop dat Pierik een deel van de geschiedenis wil weggummen uit de geschiedenisboeken van zijn uitgeverij.

Screenshots die zijn gemaakt van de presentatie, waarop Pierik en Beenen samen te zien zijn, moeten nu ook weg blijkt uit de eis van advocaat Boer, die zich beroept op het auteursrecht en het ‘portrecht’ van zijn cliënt Pierik.

Bart FM Droog reageerde als volgt, nadat hij vergeefs vroeg om een bewijs of Pierik de eigenaar van het filmpje was:

Geachte heer Boer,

Uit het uitblijven van respons op mijn schrijven van gisteren concludeer ik dat de heer Pierik niet kan of wil bewijzen dat hij de rechthebbende is.

Nu hebben de drie advocaten die ik over deze kwestie geraadpleegd heb, me aangeraden het gewraakte screenshot toch te verwijderen, omdat het voor de heer Pierik een koud kunstje is om een document te produceren waarin de vermoedelijke echte rechthebbende – influencer “Sherry” van het blog Beauty & Books, die de presentatie en persconferentie op video vastlegde, de filmpjes op Youtube plaatste, en die inbedde op haar blog (alhier: https://web.archive.org/web/20200830091121/https://www.beautyandbooksmagazine.nl/books-2/verslag-boekpresentatie-hitlers-diamanten/ ) , de rechten overdraagt aan Pierik.

Omdat de banden tussen deze “Sherry”, alias “Sherry Masters” oftewel Sehrish Hussain en uw cliënt nogal hecht zijn en zij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door uw cliënt betaald wordt om lovende recensies over Aspekt-boeken te schrijven – is het in de voorgaande alinea geschetste scenario iets waar ik rekening mee moet houden.

Derhalve heb ik het gewraakte screenshot vervangen door een illustratie die mijn lezers duidelijk maakt wat gebeurd is.
Zie: https://reportersonline.nl/vonnis-rechtbank-noord-nederland-inzake-hitlers-diamenten-is-aspekt-uitgever-perry-pierik-co-auteur-van-antisemitisch-schotschrift/

Los daarvan:

U bent de derde advocaat die mij rond Hitlers diamanten met niet onderbouwde juridische dreigementen belaagt. Tevens is uw schrijven het vierde dreigement dat mij uit de hoek van de producenten van het Hitlers diamanten-boek bereikt. De laatste twee dreigementen dateren zelfs van ná de vrijspraak inzake de kritische artikelen over Hitlers diamanten.

Ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken uw cliënt en diens auteur (of co-auteur) te adviseren te stoppen met dit onzinnig gedoe. Ik heb nog altijd de mogelijkheid aangifte bij de politie te doen tegen uw cliënt wegens het verspreiden van antisemitische propaganda. Omdat het OM al overbelast is, heb ik dat tot dusverre niet gedaan. Maar elk nieuw dreigement brengt me dichter tot het nemen van die stap.

Met vriendelijke groet,

Bart FM Droog

Droog heeft het gewraakte screenshot nu vervangen door deze afbeelding: