Dit jaar zijn in het kader van de Schrijversleven, biografieregeling acht aanvragen ingediend bij het Nederlands Letterenfonds.

De volgende vier projecten ontvangen een subsidie:

– Yra van Dijk en Judit Gera voor het schrijven van een biografie van Marga Minco (te verschijnen bij Prometheus in 2026)
– Erik Jan Harmens voor een biografie van Menno Wigman (Prometheus, 2025)
– Nico Keuning voor een biografie van Belcampo (Querido, 2024)
– Merel Leeman voor een biografie van Anna Blaman (Atlas Contact, 2026)

Schrijversbiografieën bieden zicht op het kunstenaarschap van schrijvers, dragen bij aan de literatuurgeschiedenis en vergroten de zichtbaarheid van de literatuur in het algemeen. Het schrijven van een biografie vereist een grote tijdsinvestering van biografen. De biografieregeling van het Nederlands Letterenfonds beoogt de totstandkoming van goed schreven literair-historische biografieën te stimuleren. Een biografiebeurs bedraagt maximaal € 50.000.

Foto: Anna Blaman ontvangt de P.C. Hooftprijs in 1957. Foto van Harry Pot / Anefo in het Nationaal Archief (CC0).
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/detail?limitstart=3&q_searchfield=anna%20blaman