Het woord ‘essay’ schrikt potentiële lezers af, denkt het CPNB. Christiaan Weijts kwam daar achter tijdens een forumdiscussie, waar Maarten Dessing verslag van deed.

Aanvankelijk draaide het debat om de vraag in hoeverre het boekenvak op de knieën moet om nieuwe of incidentele lezers te bereiken. Ofwel: om het essay. Is het een verlies als de tekst die Raoul de Jong voor de Boekenweek 2023 schrijft geen essay meer heet? Christaan Weijts vreesde dat het begrip daarmee op den duur zou verdwijnen – en daarmee de verbinding met de humanistisch-culturele traditie die teruggaat tot Montaigne. ‘Straks mag een roman ook niet meer zo worden aangeduid omdat jongeren daarbij aan romantische diners bij kaarslicht moeten denken.’

Tijdens de forumdiscussie had Weijts weinig medestanders, maar op Twitter is de literaire wereld licht verbijsterd: