Theater Usva van de Groningse universiteit wordt vaak gebruikt als try out-zaal door cabaretiers. Micha Wertheim zou dit jaar ook optreden in die zaal, maar legt in een ingezonden brief aan de Universiteitskrant waarom hij niet meer komt nu Wachten op Godot van Samuel Beckett verboden is omdat het stuk door 5 mannen gespeeld wordt en vrouwen geen auditie konden doen voor de rollen.

Een grote wandschildering aan de muur van Usva herinnert bezoekers er al sinds jaar en dag aan dat al het theater dat daar te zien is, rust op de schouders van eerdere makers. Makers die allemaal hun gebreken, beperkingen en eigenaardigheden hadden. Die leefden in een tijd die net als de onze verre van perfect was.

[…]

Daarom is het te hopen dat het bestuur van Usva snel tot het inzicht komt dat haar rigide principiële houding meer vernietigt dan het oplevert. Dat het een ontkenning is van dat wat kunst noodzakelijk maakt.

Tot die tijd kan ik niet anders dan zelf even principieel zijn. Dit najaar zou ik optreden in het prachtige kleine theatertje. Ik had mij zeer verheugd op die avond in mijn dierbare geboortestad. Maar waar Beckett niet welkom is, heb ik niets te zoeken.

Lees de hele brief hier.

De brief van Wertheim wordt breed ondersteund, maar de usual suspects duiken er ook op af en dan ben je bij Wertheim aan het verkeerde adres: