In een reactie op de doodsbedreigingen aan het adres van Pim Lammers, waardoor hij zich genoodzaakt zag zich terug te trekken als dichter van de Kinderboekenweek gaf PEN Nederland het volgende statement uit:

Met afschuw heeft PEN Nederland gelezen over de doodsbedreigingen aan Pim Lammers, die ertoe geleid hebben dat hij zich terugtrekt als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek 2023.
De bedreigingen volgden op een verhaal dat Lammers schreef, gebaseerd op jeugdervaringen van een bekende, en dat gepubliceerd werd in een literair tijdschrift.

PEN Nederland veroordeelt de doodsbedreigingen aan het adres van Lammers en vindt het volstrekt onacceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd. Een vreedzame samenleving is onmogelijk zonder literaire vrijheid.

We roepen schrijvers uit ons land op zich solidair te verklaren met Lammers en pal voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van literaire expressie te gaan staan.

Namens het bestuur van PEN Nederland:
Sophie Zijlstra (voorzitter)
Esther van Dijk (secretaris/penningmeester)
Froukje Santing (WiPC)
Nina Targan Mouravi
Michel Maas
Marcella van der Kruk
Luuk Imhann (beoogd bestuurslid/communicatie)