Enkele jaren geleden schreef Pim Lammers een verhaal waarin een relatie voorkomt tussen een tienerjongen en zijn trainer. Huisjesmelker en Tweede Kamerlid Wybren van Haga stelde kamervragen aan de minister nadat duidelijk was geworden dat Pim Lammers het Kinderboekenweekgedicht 2023 zou schrijven. Uit alles blijkt dat Van Hag niet weet wat fictie is:

6. Bent u niet van mening dat het werk van Lammers, niet alleen zijn boeken voor volwassenen, maar juist ook zijn kinderboeken die regelmatig gaan over seksualiteit in een soms controversiële context, ervoor zorgen dat (jonge) kinderen blootgesteld worden aan zaken en informatie die ongepast en pedagogisch onverantwoord zijn? Zo nee, waarom niet?

7. Wat vindt u van de steeds verder oprukkende tendens dat kinderen op jonge leeftijd geconfronteerd worden met informatie en vraagstukken rondom seksualiteit, waarbij zij actief worden aangemoedigd om met hun eigen seksualiteit bezig te zijn, terwijl zij daar in veel gevallen nog helemaal niet mee bezig en/of aan toe zijn en ook niet aan blootgesteld zouden moeten worden?

8. Wat vindt u ervan dat inmiddels verscheidene officiële organisaties, waaronder bijvoorbeeld Free a Girl en prominente personen uit onze samenleving, zich hebben
uitgesproken tegen de keuze voor Lammers voor het Kinderboekenweekgedicht? Vindt u niet dat dit een duidelijk signaal geeft, waaraan gehoor moet worden gegeven?

Hart van Nederland had ook een item gemaakt met als kop ‘Ophef over keuze schrijver Kinderboekenweekgedicht: “Het is een viezerik.”‘ Kortom de Twitterhordes werden aangesproken en Lammers kreeg doodsbedreigingen aan zijn adres. Vandaag gooide hij de handdoek in de ring.

Vandaag heeft schrijver Pim Lammers de CPNB laten weten zich terug te trekken als dichter van de Kinderboekenweek 2023.
Pim Lammers: ‘Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard. De aantijgingen over mij zijn pertinent onwaar en ik heb dan ook aangifte gedaan. De enorme hoeveelheid bedreigingen en de agressiviteit ervan richting mij en mijn dierbaren hebben mij doen besluiten om mij terug te trekken.’
De CPNB: ‘We hebben met grote verontwaardiging en ontzetting kennisgenomen van de bedreigingen en vinden het verschrikkelijk dat een auteur aangevallen wordt. De literaire vrijheid staat hier onder extreme en voor de CPNB onacceptabele druk. We moeten in de nabije toekomst met elkaar het gesprek aangaan over de veiligheid van auteurs.’