Op de geboortedag van Hugo Claus, 5 april, loopt de veiling met zijn werk af. Op Catawiki zijn verschillende handschriften en zeldzame boeken ter veiling aangeboden. Het opvallendst is echter het manuscript De witte zee uit 1956.

Dit manuscript, dat voltooid werd in maart 1956, leidt al vele jaren een mythisch bestaan onder Claus-verzamelaars.

Op de webstek van het Hugo Clauscentrum van de universiteit Antwerpen lezen we: “Krijgt in april 1956 het bezoek van de Franse componist François de la Rochefoucauld, die de eerste maten komt voorspelen van de opera De witte zee (La Mer blanche), waarvoor Claus het libretto schreef, maar die nooit zal worden opgevoerd.”

Claus schreef De witte zee in een zeer creatieve periode. In 1955 publiceerde hij ‘De Oostakkerse gedichten’, een hoogtepunt in zijn poëtisch oeuvre. In het libretto komen de voor Claus typerende elementen voor: een intimistisch familiedrama met half uitgesproken spanningen en duistere geheimen, in een omgeving die Claus goed kent. Oostendse uitdrukkingen en taaleigen integreert hij in de Clausiaanse beeldspraak.

Claus zag dit werk als een volwaardig en kwaliteitsvol literair stuk. Dat blijkt uit het feit dat hij het al die tijd (vanaf de voltooiing tot de vroege jaren 2000) keurig bewaarde, in de verwachting er op latere datum en in een herwerkte, definitieve versie mee uit te pakken. Hij zag blijkbaar van dit plan af en verkoos het handschrift in zijn originele vorm in de openbaarheid te brengen.

Het betreft hier dus een schrift met harde kaft, met in keurig handschrift de volledige tekst van het onuitgegeven libretto, 92 pagina’s lang, waarvan 47 pagina’s beschreven zijn, met doorhalingen en verbeteringen.

Er is inmiddels 5.100 euro geboren, maar de minimumprijs is nog niet gehaald. Catawiki schat in dat de uiteindelijk opbrengst tussen 10.000 en 12.000 euro zal bedragen.