Tobi Lakmaker vervangt tijdelijk Sylvia Witteman als zaterdagcolumnist in de boekenbijlage van de Volkskrant. In de column onder de titel ‘Boekenbal’ bekritiseert hij het zaalprogramma van het Boekenbal en en passant ook de Volkskrant zelf.

In het uur dat volgde, passeerden allerhande queer personen en mensen van kleur, die werkelijk niets anders moesten doen dan beklemtonen dat ze helaas nog steeds als ander werden gezien. Ironisch genoeg is de oplossing daarvoor vrij simpel: stop mensen te laten spreken als ander – hetgeen precies op dat moment gebeurde. Na mijn debuut heb ik dit aan den lijve ondervonden, en auteurs die ook maar enigszins ‘afwijken’ worden eigenlijk voortdurend bedreigd. Weliswaar niet altijd door doodsbedreigingen, maar door iets wat in zekere zin nog veel gevaarlijker is: gereduceerd worden tot persoonlijk leed, dat voort zou vloeien uit je zogeheten afwijking.

Die dreiging gaat uit van kranten zoals deze; van televisie- en van radioshows; van recensenten.

Ook Marcel van Roosmalen, die door Lakmaker niet bij naam wordt genoemd krijgt er van langs.

Wat die blik precies behelst werd aan het einde van het programma pijnlijk duidelijk, toen een witte cis-man van een zekere leeftijd het podium betrad en een reeks kleinerende grappen begon te maken over iedereen die we zojuist gezien hadden.

Lees de hele column hier.

(foto Jip van den Toorn en Tobi Lakmaker © Dolf Verlinden)