De Charlotte Köhler Prijs is toegekend aan Peer Wittenbols. Wittenbols ontvangt de prijs voor zijn gehele oeuvre maar in het bijzonder voor het toneelstuk Trojan Wars, volgens de jury ´een poëtische klap in je gezicht die de dagelijkse gruwelijkheden van de oorlog weerspiegelt in de taal van een dichter´.

De Charlotte Köhler Prijs is een driejaarlijkse prijs voor schrijvers van proza, poëzie of toneel. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden. De jury bestond uit theaterwetenschapper Sruti Bala, acteur, schrijver en regisseur Gable Roelofsen en Ad de Bont, de winnaar van de Charlotte Köhler Prijs in 2014.