Gerard Kornelis van het Reve revisited

Ik was ooit negentien.
Las alles wat los en vast zat
(Het meeste bleek trouwens los te zitten.)

Een onvergetelijk zinnetje uit Reve’s schriftuur uit die tijd is de volkomen banale opmerking van de ene vrouw jegens de andere: ‘Iedere dag groente en aardappelen, dat eet voor een man niet zo lekker.’ *

Heerlijk, nooit meer vergeten.

Deze nutteloze levenswijsheid vond geloof ik plaats tijdens een stilte in een muziekuitvoering.

Mijn moeder had er ook zo een, van even hoog gehalte, mij dunkt.

Het was tijdens een uitvoering in het concertgebouw te Amsterdam, toen in de culturele stilte tussen twee delen van de symfonische uitvoering de klassieke uitspraak klonk: ‘Ik bak ze altijd in de boter.’

                                                        *

Ik ben nu achtenzeventig en heb er dus wel even op moeten wachten, maar tijdens mijn fietstocht langs het Spaarne naar de good ship Argos, die dagelijks op mij wacht in de loods, passeerden mij twee jonge meisjes (duidelijk nog niet mee geknoeid) enthousiast kakelend, haren wapperend in de wind, waarbij ik uit hun conversatie de zin opving: ‘Weet je, ik kan harder poepen dan plassen.’

En wie wil dan nog beweren dat het leven geen zin heeft?

L.H. Wiener

* Het juiste citaat is: ‘Veel groente en weinig aardappelen dat eet niet lekker voor een man.’ Met dank aan de scherpzinnige lezers. (L.H.W.)