De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriette Roland Holstprijs 2023 toegekend aan Annemarié van Niekerk voor haar boek Om het hart terug te brengen. Een memoir. Liefde en geweld in Zuid-Afrika.

De jury zegt over het boek:

Een indrukwekkende en aangrijpende kroniek van het leven in Zuid-Afrika in de tweede helft van de twintigste eeuw. […] Van Niekerk, zelf geboren in het Zuid-Afrika van de Apartheid, laat zien hoe ingewikkeld het is om overeind te blijven in een land waarin koloniale verhoudingen, segregatie en geweld met elkaar verbonden zijn, waarin conservatisme (christelijk geloof) en progressief denken (feminisme) tegen elkaar uitgespeeld worden.

De Henriette Roland Holstprijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt en richt zich op in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven werk van proza, poëzie of toneel dat zich richt op sociale bewogenheid, engagement en literaire kwaliteit.

De Commissie van voordracht bestond uit Jacqueline Bel, Goran Bouaziz, Odile Heynders en Rick Honings.