De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de Henriette Roland Holstprijs 2020 toegekend aan Nicolien Mizee voor haar boeken De kennismaking en De porseleinkast. De driejaarlijkse prijs levert de schrijfster 3000 euro op. In de commissie van voordracht zaten Sander Bax, Elsbeth Etty en Jaap Goedegebuure.

In het juryrapport staat:
In de twee genoemde boeken bundelde Nicolien Mizee haar meesterlijk geformuleerde faxen aan de gerenommeerde scenarioschrijver Ger Beukenkamp, bij wie zij vanaf januari 1994 lessen volgde aan de Schrijversvakschool ’t Colofon in Amsterdam. Daarmee plaatste Mizee zich in de traditie van een autobiografisch georiënteerd schrijven dat van Stendhal, Multatuli en Du Perron doorloopt naar eigentijdse auteurs als Frida Vogels en J.J. Voskuil. Niet ten onrechte werd De kennismaking bij verschijning in verband gebracht met Voskuils dagboekachtige romancyclus Het Bureau.

In haar faxen brengt Mizee verslag uit van de periode waarin ze haar eerste romans concipieerde. Nauwgezet geeft ze weer hoe haar schrijverschap zich heeft ontwikkeld. In het bijzonder waardeert de jury Mizee’s sprankelende stijl, haar sterke humor, authentieke onaangepastheid, invoelbare wanhoop en niet in de laatste plaats ook haar genadeloos eerlijke zelfanalyse.

Niet alleen hebben de ‘Faxen aan Ger’, zoals al duidelijk mag worden uit het voorgaande, een hoog literair niveau, ook geven ze blijk van de sociale bewogenheid die bij de toekenning van de Henriette Roland Holstprijs zo’n belangrijk criterium is. Mizee roffelt niet op de trom van de geëngageerde schrijver, maar vestigt eerder de aandacht op de lotgevallen van één onaangepast individu in een maatschappij die op allerlei manieren aanpassing en bevestiging eist. Het zijn aspecten die sterk naar voren komen in de passages over haar vijfjarige nichtje Bio, met wie zij zich sterk verwant voelt.