Wally de Lang ontvangt voor De razzia’s van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam – het lot van 389 Joodse mannen de Holocaust Literatuur Prijs 2023. Dat is gisteren bekendgemaakt in Op1.

De Langs bijdrage aan de geschiedschrijving van de Jodenvernietiging in Nederland kan niet genoeg worden geprezen. […] Unaniem heeft de jury besloten de Holocaust Literatuur Prijs 2023 toe te kennen aan Wally de Lang voor dit boek. De Lang heeft een uiterst precieze studie geschreven over de twee razzia’s die aan de Februaristaking voorafgingen. Zij maakt de grotere geschiedenis zichtbaar door zich te concentreren op de details, waarbij ze erin slaagt nauwelijks bekende feiten boven water te krijgen. Zo vroeg als in 1941, bijvoorbeeld, werd er in een dependance van het kamp Mauthausen, kasteel Hartheim, geëxperimenteerd met het vergassen van Joden. De Lang beschrijft de halfslachtigheid van het Rode Kruis, de naïviteit, de onmacht van de Joodse Raad en de onverwachte hulp van Nederlandse politieagenten aan enkele opgepakte Joden, en dat zonder te vervallen in morele verontwaardiging of speculaties die niet bevestigd kunnen worden. Haar stijl is beheerst en onderkoeld en daardoor buitengewoon effectief.[…] Haar bronnenonderzoek is indrukwekkend, hetgeen blijkt uit de diverse bijlagen waarin de straten worden vermeld waar de 389 Joden zijn opgepakt, de beroepen die zij uitoefenden en de nabestaanden die zij achterlieten.

De jury van de Holocaust Literatuur Prijs 2023 bestaat uit Job Cohen, Arnon Grunberg en Toef Jaeger. De Stichting Hermann & Hannelore Grünberg reikt deze prijs om de twee jaar uit voor het beste, in het Nederlands geschreven boek waarin de Holocaust centraal staat